Gyakorta az anyanyelvi ismeretek hiánya a pongyola kifejezésmód okozója. Sokaknak gondot jelent a hasonló hangzású, de eltérő jelentésű szavak helyes megkülönböztetése: egyhangúan-egyhangúlag, egyelőre-egyenlőre, bizonyosság-bizonyság.

Pl. “A közép-kelet-európai régiót illetően a külföldi befektetők egyenlőre várakozó állásponton vannak.”- halljuk nemegyszer még a rádióban és a televízióban is.