Elsősorban az élőbeszédben jelentkeznek, de a feltételes mód hibás alakjai az írott szövegekben is megjelennek, rosszul értelmezett hangtani egyeztetésként: pl. én javasolnák, szállítanák.

Üzleti tárgyalásokon, sőt levelekben is megfigyelhető, hogy félreértelmezett udvariasságból a partnerek állandóan feltételes módú igéket használnak. pl. közölnénk Önnel..., szeretnénk, ha kapcsolatunkat nem zavarná meg..., szabadna megjegyeznem..., azt gondolnám... Ez felesleges modorosság, és az ilyen fogalmazás határozatlan cég- és személyiségképet tükröz.

Az igeragozásban és az alany- állítmány egyeztetésében elkövetett hibák a rögtönzött hozzászólások, nyilatkozások típushibái. Külön tárházát jelentik az ilyen hibáknak az országgyűlési felszólalások, ahol a képviselők a téma fontosságát bonyolult mondatokkal igyekeznek hangsúlyozni, és a második tagmondatnál már összekuszálják a mondatszerkezetet, és nem tudják egyeztetni az alanyt az állítmánnyal.

Pl. “Az én tapasztalatom - lehetséges, hogy csak a hozzám eljutó információk alapján - ellenkeznek ezzel.” “Hallgatva az Önök prezentációját, olyan cég képe rajzolódik ki előttem, akik nem félnek a konkurenciától.”