Egyaránt jellemzőek a beszélt és az írott nyelvre. Forrásuk többnyire az állandósult szókapcsolatok felcserélése:

helyrehozza a hiányt, a pótolja a hiányt helyett, elhúzza a választ, elodázza a választ helyett, hibát vét, hibát ejt vagy hibát követ el helyett, levonja a tennivalókat, levonja a következtetést helyett.

A másik típushibára a Népszabadság egyik cikkében olvasható példa: "A férfiak halálozási gyakorisága a húszas évek szintjére csökkent". Csak sejthető, hogy a hírrel ellentétben nem javuló, hanem ellenkezőleg, romló tendenciáról van szó.Tehát átlagosan nagyobb a halálozások száma.

Ugyancsak gyakori hiba, amikor árnyaltabb jelentésű igék helyett divatosnak vélt szókapcsolatokat használunk: üzletet csinál, kompromisszumot csinál, törvényt csinál.

Az utóbbi időben gyakran hangzik el az elektronikus sajtóban "az alábbiakra hívjuk fel hallgatóink/nézőink figyelmét...". Az alábbiak térbeli jelentésű szó, az időbeli kifejezés a következők. Tehát helyesen: "A következőkre hívjuk fel...".