A divatszavak használói között szép számmal vannak olyanok, akik az idegen szavak eredeti jelentésüket nem ismerik, és felesleges igekötőket kapcsolnak hozzájuk: eldeformál, beintegrál, beazonosít, beleinvesztál, kiexportál. De más szófajok esetében is találkozunk hasonló jelenséggel pl. legoptimálisabb, legmaximálisabb, legminimálisabb.

Az idegen szavak helytelen használatának a hibás magyar szóhasználat a forrása. Nagyon elterjedt igekötő kapcsolása olyan szóhoz is, amelyik alapjelentésében már benne foglaltatik az igekötő jelentése is pl. kihangsúlyoz. Még általánosabb hiba a pontatlan igekötőhasználat, mint pl. átbeszéli a témát, kérdést tesz fel a miniszterhez.

Üzleti és hivatalos levelekben gyakran előforduló durva nyelvi hiba a fölösleges vagy hibásan megválasztott névutó, pl. továbbítottuk kérését az illetékes hatóság felé, kommunikáljuk a problémát a fogyasztók felé. Az utóbbi esetben az idegenből átvett, elcsépelt divatszó már önmagában is nehezen értelmezhetővé teszi a közlést azok számára, akikkel a problémát szeretnék megvitatni vagy legalább megismertetni.

Sokszor előfordul az is, hogy egyéb, csak szószaporításnak minősülő utótagot kapcsolnak a szavakhoz pl. áruféleségek (áruk). Hasonló jelenség jelzők kapcsolása az azonos jelentést hordozó főnevekhez vagy igékhez pl. konszenzusos megegyezés, együttes közös ülés, konkrét példa, jellegzetes sajátosság, fokozatosan egyre növekszik.

Az üzleti életben különösen kerülendő a fölösleges szószaporítás, ezért a hibás nyelvhasználat fentebb ismertetett példáin túl, mellőzni kell a jelentést nem hordozó töltelékszavak használatát - tulajdonképpen, lényegében, igazándiból.

Egy elrettentő példát az Országgyűlés hiteles jegyzőkönyvéből ragadtunk ki:

"Én tehát tulajdonképpen még most is, függetlenül attól, hogy a bizottsági tárgyalások során a módosító indítványok között van néhány, amely elfogadásra kerül, mint említettem, azonban kicsit úgy érzem, hogy ha nincs meg a törvényben az a munkaszervezet, amelyről szóltam, akkor tulajdonképpen csonka lesz ez a tevékenység ebből a szempontból."

Hasonlóképpen nem kívánatos az egyszerű cselekvő igék helyett terpeszkedő kifejezéseket használni:
•    hiányzik-hiányt mutat,
•    ellenőriz-ellenőrzést gyakorol,
•    elhelyezik-elhelyezést nyer,
•    alkalmazzák-alkalmazást talál.

A határozatlan számnevek használatában követnek el hibát, akik a sok, kevés minden, számos szavakhoz a főnevek többes számú alakját kapcsolják. Pl. Számos hibákat találtunk a beadványban. A többi partnereink is elégedettek.

A sorszámnév és a tőszámnév helytelen használata is elég gyakran előfordul.
3.    Május 1 (egy) út, ..Március 15 (tizenöt) tér, 8 kerületben kezdődött rekonstrukció.

A vonatkozó névmások (aki, amely, ami ) használata tér el legtöbbször a nyelvi normától. A nyelvhasználatot erőszakosan nem lehet szabályozni, figyelni lehet azonban a még nem állandósult hibás használatra. A tömegkommunikáció többet tehetne a nyelvművelésért, a hivatásos kommunikátoroktól elvárható a tudatos nyelvhasználat.